Skip to content

Privacy Policy

Dataprivacy is van groot belang voor Schoonheidsinstituut Valerie , daarom willen wij open en transparant communiceren over hoe wij omgaat met je persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid heeft tot doel je te informeren over de persoonlijke gegevens die Schoonheidsinstituut Valerie verzamelt, waarom we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we omgaan met de gegevens die u ons bezorgt en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt uw gegevens?

Schoonheidsinstituut Valerie , met maatschappelijke zetel te Neerstraat 20, 9660 Brakel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer  0712.487.665, hierna genoemd “SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE“ is de verwerkingsverantwoordelijken en de beheerder onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

Schoonheidsinstituut Valerie is bezorgd over privacy kwesties en we willen graag dat u weet hoe wij gegevens die betrekking hebben op u als persoon (“persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken en verstrekken.

In het volgende privacybeleid (hierna: “het Privacybeleid”) wordt ons beleid uiteengezet betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens die we via onze website www.instituut-valerie.be (“de website”) verzamelen.

Welke informatie verzamelen we van u?

Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens over u, of u nu een geregistreerde gebruiker van de website bent of niet:

· IP-adres

· informatie over uw apparaat (bv. schermgrootte)

· gebruikers-ID (sociaal) netwerk, indien van toepassing

· locatie

· gebruik van de website (d.w.z. hoe u met onze website omgaat)

· openbare content die u mogelijk op sociale netwerken hebt geplaatst (bv. foto’s, opmerkingen, namen) of content die u via onze social media kanalen hebt gedeeld (foto’s, comments, namen)

We maken gebruik van uw IP-adres en cookies om persoonsgegevens te verzamelen:

· IP-adres: Uw IP-adres (internetprotocoladres) is een uniek nummer dat door uw internetserviceprovider (ISP) automatisch aan uw computer is/wordt toegewezen. Elke keer dat u een bezoek brengt aan de website, wordt uw IP-adres automatisch gelogd en vastgelegd in de logbestanden van onze server, zodat we weten op welke tijd(en) u een bezoek aan de website hebt gebracht en welke individuele pagina(‘s) u hebt bezocht. De manier waarop uw IP-adres wordt verwerkt, is uitgelegd in ons cookiebeleid. 

· Cookies: De manier waarop uw via cookies verkregen persoonsgegevens worden verwerkt, wordt uitgelegd in het cookiebeleid.

U wordt doorgaans niet gevraagd om in te loggen of persoonsgegevens te verstrekken alvorens u toegang krijgt tot de website. Mogelijk kan u wel worden gevraagd in te loggen om toegang te krijgen tot bepaalde functies.

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Schoonheidsinstituut Valerie verzamelt uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

· Via de website: we verzamelen Persoonsgegevens via de website van Schoonheidsinstituut Valerie, zoals uiteengedaan in voorgaande rubriek.

· Offline: we verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u offline bent, bijv. wanneer u contact opneemt met ons.

· Door middel van cookies: we verzamelen uw Persoonsgegevens door middel van cookies wanneer u de Site doorzoekt. Het door ons verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens via cookies wordt geregeld door het Cookiebeleid

– Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van uw SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE producten. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
  • => Wettelijke basis voor verwerking: het uitvoeren van de overeenkomst die u sloot met Schoonheidsinstituut Valerie ter verwerking van uw bestelling;
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account.
  • => Wettelijke basis voor verwerking: ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon.
  • => Wettelijke basis voor verwerking: ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.
 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen, énkel als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
  • => Wettelijke basis voor verwerking: ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Direct marketing: We gebruiken uw persoonsgegevens om u via e-mail directe-marketingcommunicaties te verzenden. Via directe-marketingcommunicaties wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gehouden over actualiteiten, promoties en andere soortgelijke activiteiten, en over producten en services van Schoonheidsinstituut Valerie.
 • Onze nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden, valt ook onder het kopje marketingcommunicatie. We gebruiken een ‘dubbel opt-in’-systeem voor registratie voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we een bevestiging sturen naar het e-mailadres dat u hebt verstrekt, waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbief. Wanneer u niet binnen 48 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch verwijderd. U dient uw e-mailadres te verstrekken alvorens we u onze nieuwsbrief kunnen sturen. Deze informatie wordt alleen daarvoor gebruikt.
  • => Wettelijke basis voor verwerking: ons rechtmatig belang en/of uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van directe-marketingcommunicaties intrekken door op de link Afmelden te klikken (deze vindt u onderaan elke marketinge-mail). U kunt ons ook laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken door ons een e-mail te sturen, door ons te bellen of door ons een brief te sturen. Gebruik hiervoor de contactgegevens vermeld onderaan dit Privacybeleid.
 • Optimalisatie van de website: SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.
 • Andere specifieke doeleinden: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE site, om audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
  • Wettelijke basis voor verwerking:uw toestemming.
 • Gegevensanalyse met betrekking tot uw activiteiten op de Site

We verzamelen uw Persoonsgegevens, inclusief locatiegegevens, om uw betrokkenheid te meten bij de Site (bijv. om te weten hoe u onze Site gebruikt, wanneer en hoe vaak, met welk apparaat, hoe lang u er verblijft, op welke items u klikt), en consumptietrends en -patronen af te leiden uit deze analyse. Hierdoor kunnen we de gebruikers van de Site beter leren kennen en kunnen we onze Site aanpassen aan de vastgestelde voorkeuren van gebruikers, maar kunnen we ook meer in het algemeen de producten en diensten van Schoonheidsinstituut verbeteren.

Wettelijke basis voor verwerking:uw toestemming.

 • Opslaan en delen van de content die u op de Sociale Media publiceert

· U kunt content delen op onze sociale media, zoals afbeeldingen van uzelf, teksten, hashtags, video’s en opnames. Wanneer u dergelijke content op onze sociale media communiceert, kunnen wij besluiten een deel van deze content (en uw openbare socialemediaprofiel) te delen op onze Sites, in het kader van marketingcampagnes, en meer in het algemeen om onze Sites, en de producten en diensten van SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE, te presenteren en illustreren. Wanneer we dit doen, slaan we uw Persoonsgegevens op in de Database van Schoonheidsinstituut Valerie.

Wettelijke basis voor verwerking: uw toestemming.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

· Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of overheidsbevelen waaronder mogelijk ook bevelen van overheden buiten uw woonland, wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om dit te doen en wanneer het verstrekken van uw Persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om te voldoen aan genoemde wettelijke verplichtingen, procedures of overheidsbevelen.

Wettelijke basis voor verwerking: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Rechtmatige bescherming van onze belangen

· Voor het rechtmatig handhaven van onze voorwaarden, beschermen van onze activiteiten of die van onze aangesloten ondernemingen, beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten ondernemingen, en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we lijden te beperken.

Wettelijke basis voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang onze organisatie rechtmatig te beschermen.

Delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE, met inbegrip van het aanbieden van de SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE-site en de diensten die voor u beschikbaar zijn (zoals levering). Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE deelt dus alleen gegevens die nodig zijn om uw producten te laten werken of om onze diensten te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende verwerkers:
De verwerkers met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen.
Uw gegevens worden enkel aan onze verwerkers doorgegeven opdat ze een deel van de taken voorzien in dit privacybeleid op zich kunnen nemen.
Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden door de volgende verwerkers:
– Onze operationele partners en IT-partners: deze bedrijven helpen Schoonheidsinstituut Valerie te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen en hierop kunnen we een beroep doen om onze IT-systemen te ontwikkelen, te verbeteren, te wijzigen of te beveiligen, of om apps, tools, services enz. in het kader van de activiteiten van Schoonheidsinstituut ter beschikking te stellen.

 • One.com, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuningen biedt;
 • WordPress, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuningen biedt.

– Onze consultants: zelfstandigen die diensten leveren voor rekening van Schoonheidsinstituut Valerie;
– Onze partners in het kader van de levering van producten en diensten: deze bedrijven treden op voor rekening van Schoonheidsinstituut Valerie in het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door Schoonheidsinstituut Valerie;
– Onze marketingpartners: deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld uw gegevens te analyseren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Het kan ook gaan om bedrijven gespecialiseerd in tevredenheidsenquêtes of marktstudies

 • Google Analytics, dat ons IT-systeem ondersteunt en gegevensanalyses uitvoert voor doelen die hiervoor staan omschreven;
 • Google Adwords, dat onze online marketingcommunicatie ondersteunt;
 • Facebook en Instagram, dat onze online marketingcommunicatie ondersteunt;

Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie, toegang en inzage

U heeft het recht om aan SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE te verzoeken om inzage in en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft meer bepaald het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en in de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.

Recht op correctie

De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. U heeft daarom het recht om uw gegevens te rectificeren.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, verstrekt aan SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE, in een gestructureerde, gangbare en ‘machineleesbare’ vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dit technisch mogelijk is.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht van SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zoals bijv. een geplaatste bestelling).

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van bezwaar

U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden in zoverre de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor wettelijk voorgeschreven verplichtingen en voor normale werking van de onderneming. SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE staakt de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een Arbeidsovereenkomst).

Cookies erbij?

Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft.

Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE opent (welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE worden gebruikt). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen.

Meer informatie over cookies vind je op onze “cookie policy”, alsook de instructies hoe je cookies kunt uitschakelen.

Veiligheid

SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE doet inspanningen om de passende waarborgen te handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens en persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt niet worden misbruikt. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via instituutvalerie@skynet.be.

Links naar andere websites

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de Site verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Bewaring

SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE gedurende een redelijke periode bijhouden om bijvoorbeeld uw bestelling op te volgen. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of verwijderen.

Wettelijke vereisten

SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Inwerkingtreding en aanpassingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 01/01/2020.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn en te blijven van de meest recente versie van deze policy. De Site gebruiken betekent dat u akkoord gaat met de inhoud van deze policy.

Klachten?

Indien u meent dat het verwerking en/of beveiliging van persoonsgegevens door SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of geldende wetgeving, dan kan u te allen tijde contact opnemen met SCHOONHEIDSINSTITUUT VALERIE.

U kan zich ook steeds rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze onderneming:

GegevensbeschermingsautoriteitDrukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL – Telefoon +32 22 74 48 00 – E-mail contact@apd-gba.be

Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, mail ons op instituutvalerie@skynet.be.

Tenzij anders vermeld is SCHOONHEISDSINSTITUUT VALERIE verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is Neerstraat 20, 9660 Brakel, België.